0

ხვადაგი

ხვადაგს რამოდენიმე მნიშვნელობა გააჩნია:
1. ძლიერი, მაგარ ჯანზე მყოფი, შეიძლება ითქვას უხეში ძალის მქონე მამრი; უმეტესად დიდი და მოსული, ანუ მაღალი კაცია;
2. ზრდილობას და მანერებს მოკლებული, ჰიგიენის პრობლემების მქონე მამრი, რომელიც გარშემომყოფებს აწუხებს, როგორც თავის ქცევით, ასევე თავისი "სურნელით"
3. პირველი და მეორე ვერსია ერთად.

1. მაგარი ხვადაგია - ღონიერი, მძლავრი მამრია;
2. მაგარი ხვადაგია - მაგრად შეგვაწუხა, დასაბანია;