0

დოდოყლე

პიროვნება რომელსაც ისე გამოყავხარ მწყობრიდან რომ მას უბრალოდ ყლეს ვერ დაუძახებ და გჭირდება რაიმე ისეთი ზედსართავის დამატება რომელიც მის სიყლევეს ექსპონენტურად გაზრდის

"ჟორიკა ისეთი დოდოყლეა აზრი არააქვს მაგასთან ბაზარს"