0

ხიმიკი

პიროვნება რომელიც ქიმიური დანამატების საშუალებით (სტეროიდით) ცდილობს გაიზარდოს კუნთის მასა. წინადადება
"ეს ტიპი ხიმიკია" ხშირად გამოიყენება უმიზეზოდაც, როდესაც შურიანი კაჩოკები ფიქრობენ, რომ მათზე "დიდი" ტიპების არსებობა გაჩხერის გარეშე შეუძლებელია

-იმას შეხედე რა ჯანზეა
-ეგ ძმაო ხიმიკია, ყოველ თვე იჩხირავს, მერე მოვა დააკაჩავებს ერთხელ და ეგაა.