0

ჰიდროელექტროსადგური

წყლის ნაკადის ენერგიად გამოყენების გარდა ამ სიტყვის სამჯერ გამეორებისას თავს არიდებდით ჩაპ***ვას თამაშში "ქურდი ზონაში"

ჰიდროელექტროსადგური არ ათქმევინოთ ურტყით