0

კუნი

კუნილინგუსის შემოკლებული ფორმა

გუშინ გოგოს ისეთი კუნი გავუკეტე გამოვაყლევე (სიტყვა მოიძიეთ ბიძერის ლექსიკონში)