0

გამოგვიარე(თ)

სიტყვა, რომელსაც ვიყენებთ შემთხვევით შეხვედრილ ნაცნობთან/მეგობართან (ღიმილნარევი) საუბრისას , რათა გამოვიჩინოთ ვითომდა ყურადღებიანობა. სინამდვილეში "მაააააააგრა" გვკიდია.

-გამოგვიარეთ შენ და ნანო ბებომ ერთ დღეს
- აუცილებლად, ვეცდებით <3