0

ბებიამ ტკაც!

ფრაზა ,,ბებიაშენისა"-ს ძალზედ ორიგინალური ინტერპრეტაცია.

-კოზირი გულია?
-ბებიამ ტკაც!