0

ჩაგიჯვი შვიშტოკში

გინება მიმართული მთავარი მსაჯის მისამართით

ჯარიმა დაუსტვინე სუძიააა... ჩაგიჯვი შვიშტოკში