0

ჩამოსული გოგო

ჩამოსული გოგოები ქალაქში,ძირითადად თბილისში,მცხოვრები სოციუმია. მათი დასახლების არეალი ძირითადად შემოიფარგლება ვაკე-საბურთალოთი. ისინი აქტიურ პროგრესს განიცდიან და ნელნელა ივიწყებენ მამა-პაპათა დანატოვარ ადათ წესებს.

-რაკაი გოგოა შეჩკ
-ჩამოსულია შეჩემკ