0

წკეპლა

ხის მოგრძო ობიექტი,რომელიც გამიზნულად არის შეთხელებული, რაც თავისთავად ზრდის მის მარდ ქმედებასა და ეფექტიანობას. წკეპლა მედიატორია ბებიასა და შვილიშვილს შორის.

-გაგიგო ბებომ სიგარეტზე?
-კი და სამჯერ წკეპლა გადამარტყა.(((