0

ყელთგაჯვი

მითიური ცხოველი, რომელის ჩვენებასაც ბიძა გპირდება

წამო ყელთგაჯვი გაჩვენო