არ გამო**ევდე - განმარტებები - ბიძერი
0

არ გამო**ევდე

მიმართებითი ფორმა,რომელსაც ძირითადად იყენებენ მეგობრები.გამოიყენება იმ შემთხვევაში,როცა სისულელეს იტყვი ან გააკეთებ.

-აუ გაიტანდა კაცი ბანკს.
-არ გამო**ევდე