0

არაფელი

ძირითადად გამოიყენება 40 წელს გადაცილებული აჭარელი მამაკაცების მიერ. ზემოთხსენებული სიტყვა არაფერი-ს დიალექტური ვარიანტია.

-რას შვრები?
-რავი არაფელს ნელა ნელა.