0

პატივისცემა ჩემზე იყოს

გამოთქმა რომელიც ძირითადად ახასიათებს ადამიანებს რომლებმაც საქმის ფასი არ იციან.

- ძმა დიზაინი გამიკეთე და პატივისცემა ჩემზე იყოს
- ძმა ეს საქმე გამირასხოდე და პატივისცემა ჩემზე იყოს