0

გადაიწიე შვილო შუაში

კომფლიქტური წინადადება რომელიც იწვევს კომფლიქტს მოხუცთან ,რომელსაც ახალგაზრდა არაცდის ავტობუსში ამოსვლას ყოველივე ეს მთავრდება ახალგაზრდების ლანძღვით,ავად სახსენებელი 90იანების გახსენებით და ფრაზით სტალინი წამოაყენაა.

გადადი შვილო შუაში რამხელა ადგილია