0

შემყვანიჩა

უხერხული სათქმელის საუფროსოდ შემსისინებელი

რა პრობლემაა, მე ვეტყვი კაცო, ბავშვობაში შემყვანიჩას მეძახდნენ.