0

გოჭბანდენ ტანს

გამოიყენება ხუმარა ყლეკაცა ძიაკაცების მიერ. (ვითომ უცხოურ ენაზე საუბრობენ) სინამდვილეში კი იშიფრება როგორც : გოჭს ბანდნენ ტანს.

- გოგი შვილო გოჭბანდენ ტანს
- რაა?
- ხუინა