0

ბულკი

გამოიყენება იმ პირის მიმართ, რომელიც ერთ კონკრეტულ მეტოქესთან ყოველთვის აგებს რაიმე თამაშში. მსგავსი სიტუაციის შემთხვევაში დამარცხებული ხდება გამარჯვებულის "ბულკი".

- ლევანის უგებ?
- კი კაცო, ჩემი ბულკია ეგ.

0

ბულკი

მოთამაშე, რომელიც დამწყებზე ძლიერია და მოყვარულზე სუსტი

-ისევ მომიგე?
-ბულკი ხარ რა