0

იცი რამე?

ნარკოტიკული საშუალების მომხმარებელთა ტერმინი.

რევაზ იცი რამე?
არა არაფერი ტოო დილიდან ესე ვართ უფაქტოდ