3

პედრილიონი

ჰომოსექსუალისტი, რომელიც ორიენტაციის დამალვის მიზნით ბრუტალურ იმიჯს იქმნის

,, - ეს გიგაური თან თმას იღებავს, თან თამადობას არ ტოვებს
- სუფთა პედრილიონია!"