1

სიკვდილის ბუზი

ბუზის ერთ-ერთი ნაირსახეობა,რომელიც ნებისმიერ დროს შეიძლება დაგაჯდეს.ფრაზა ძირითადად გამოიყენება რაიმე სახის დანაშაულის ჩადენის შემდეგ.

-აი ეხლა დაგაჯდა სიკვდილის ბუზიი