0

დაკვერცხდება!

როდესაც ადამიანი დაჯდება ბურთზე მეპატრონე ვერადაცერ აგდებს და ბოლოს იყენებს ფრაზას "დაკვერცხდება"

-ადექი ბურთიდან მერამდენედ უნდა გითხრა?!
-არა
- დაკვერცხდება ადექი.