0

დაიკიდე ვის არ მოსვლია

ეს ფრაზა გამოიყენება მაშინ როდესაც ადამიანს ხელს,ფეხს,ან კისერს მოტეხენ.ეს არის დამამშვიდებელი და თანამგრძობი წინდადადება.

-აა გეხი მომტყდა !!
დაიკიდე ვის არ მოსვლია