0

მოგიწიწკნო?

საღეჭი რეზინის(კევის) განაწილების ზრდილობიანი ფორმა.კევს უნაწილებ პირიდან.

-ძმა კევი ხოარ გაქ რომომცე?
-კი მაქ მოგიწიწკნო?