0

გავიყბისძიროთ

სიტყვა გამოიყენება მაშინ, როდესაც ისე გშია, რომ კვდები, ხშირად იხმარება შაურმასთან ერთად წინადადებაში, არ აქვს მნიშვნელობა იქნება თუარა ეს წინადადება თხრობითი, კითხვითი თუ ბრძანებითი

-შაურმა ხომ არ გავიყბისძიროთ?
-აუ გუშინ ისეთი 14 ლარიანი გავიყბისძირე.....