1

ბუკაკე

პროცესი რომელიც პირდაპირპროპორციულია მუხლმოდრეკილი მანდილოსნის მიმართ...
პროცესის უნიკალურობა მდგომარეობს რკალისებურად განლაგებული პენისებით შეიარაღებული მამაკაცების ერთობლიობაში, რომელთა სინქრონული სპერმატოზოიდების გამოყოფა მიმართულია მანდილოსნის სახისა და გულ მკერდის მიდამოებში.

ხნხხ წერტილი ქომ