0

სლუჩაინა

ექსპრომტად

როდესაც რაღაცას კვირს განმავლობაში გეგმავდი მეგობრებთან ერთად მაგრამ პონტიდან მოტეხილ მეგობარს ეუბნები რო ექსპრომტად შევიკრიბეთ