0

პონტი

კარგი, ხელსაყრელი სიტუაცია.

კაი პონტი იყო, გაასწორა!