0

რატო შვილო დებილი ხარ?

წინადადება რომელსაც იძახი იმ დროს როდესაც შენი მეგობარი შენთვის დებილურად მიმაჩნეველ რამეს იძახის

მაინქრაფტს თამაშობ. არა. რატო შვილო დებილი ხარ?