წამო გვერდით "გავიწიოთ" - განმარტებები - ბიძერი
0

წამო გვერდით "გავიწიოთ"

გამოიყენება ქუჩური გარჩევების დროს , ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის , როდესაც ერთ-ერთი მოუწოდებს მეორეს სხვა ტერიტორიაზე გადანაცვლებქს სადაც ნაკლები პუბლიკა იქნება.

წამო გვერდით გავიწიოთ ბრატ