0

შე გამოქლიავებულო

მიმართვა რომლის დროსაც შეურაცმყოფილი რჩება სრულიად უდანაშაულო ხილი

გამოიყენება მაშინ როდესაც ოპონენტს აღარანაირი არგუმენტი აღარ რჩება