0

შენი ჩამომრეკი

ლანძღვა-გინების ალტერნატიული საშუალება, რომელიც გამოიყენება მძიმე მარხვის დროს და ცოდვაში არ ითვლება.

-მალე!
-მაცადე,შენი ჩამომრეკი!