1

საღოლ *ლეო

გამოიყენება საქებარ, ხოტბა შემსხმელ მიმართვად, რომელიც გამოიყენება ავტომობილის მყისიერი სწრაფი მოძრაობისას. სირი მძღოლების მიმართ

-(მანქანის ჩავლის ხმა)
-საღოლ ყლეო

0

საღოლ *ლეო

გულშემატკივართა ერთერთი გამოთქმა როდესაც კარგ გოლს გაიტან.

ნახე რამაგარი გოლი გავიტანე.


საგოლ *ლეო

0

საღოლ *ლეო

გულშემატკივართა ერთერთი გამოთქმა როდესაც კარგ გოლს გაიტან.

ნახე რამაგარი გოლი გავიტანე.


საგოლ *ლეო

0

საღოლ *ლეო

გულშემატკივართა ერთერთი გამოთქმა როდესაც კარგ გოლს გაიტან.

ნახე რამაგარი გოლი გავიტანე.


საგოლ *ლეო

0

საღოლ *ლეო

საგოლ *ლეო გულშემატკივართა ერთერთი გამოთქმა როდესაც კარგ გოლს გაიტან.

ნახე რამაგარი გოლი გავიტანე.


საგოლ *ლეო

0

საღოლ *ლეო

როდესაც მეგობარს მაგარ შუტკას გაუძრობ და ის მოგმართავს “თავაზიანათ”

ნახე რამაგარი გოლი გავიტანე.


საგოლ *ლეო

0

საღოლ *ლეო

როდესაც მეგობარს მაგარ შუტკას გაუძრობ და ის მოგმართავს “თავაზიანათ”

ნახე რამაგარი გოლი გავიტანე.


საგოლ *ლეო

0

საღოლ *ლეო

როდესაც მაგარ შუტკას გაჩითავ და ამ ტკბილი სიტყვით კპასუხობენ

სიმინდი გაძვირებულა აგარასა და გორშიო სტანილის გაცოცხლებამდე ჩემი *ლე გედოს *როჭშიო

პასუხი:საგოლ ყლეო

0

საღოლ *ლეო

როდესაც მაგარ შუტკას გაჩითავ და ამ ტკბილი სიტყვით კპასუხობენ

სიმინდი გაძვირებულა აგარასა და გორშიო სტანილის გაცოცხლებამდე ჩემი *ლე გედოს *როჭშიო

0

საღოლ *ლეო

როდესაც მაგარ შუტკას გაჩითავ და ამ ტკბილი სიტყვით კპასუხობენ

სიმინდი გაძვირებულა აგარასა და გორშიო სტანილის გაცოცხლებამდე ჩემი *ლე გედოს *როჭშიო