0

პირველად მე უნდა წაგიყვანო ბოზებში

ეს გამოთქმა კრავს ნდობის კვანძს 14-15 წლის ასაკში მყოფ ჯერ კიდევ წაუბილწავ ვაჟებსა და აწ უკვე წაბოლწულ ბიძებს შორის. პრივილეგია მინიჭებული აქვს ბიძას რომელიც შეპირებულია ბოზებში გაგულავებას.

- რა ხნის ხარ ბიძა გენაცვალოს
- 9
- უ შენ გეხუტუნე პირველად მე უნდა წაგიყვანო ბოზებში ბიძი !!!