0

შემახვედრე

12წლის ბავშვები რომლებსაც ერთი ღერი სიგარეტი აქვთ და ოთხმა უნდა გაიყონ

მალე მომე რა კიდე სამ კაცს უნდა შევახვედრო

0

შემახვედრე

12წლის ბავშვები რომლებსაც ერთი ღერი სიგარეტი აქვთ და ოთხმა უნდა გაიყონ

მალე მომე რა კიდე სამ კაცს უნდა შევახვედრო

0

შემახვედრე

მომენტი როდესაც კონკრეტულ პიროვნებისთვის პატივი გაქვს ნაცემი ამიტომ ისიც ანალოგიურად უნდა მოიქცეს

მომენტი როდესაც კონკრეტულ პიროვნებისთვის პატივი გაქვს ნაცემი ამიტომ ისიც ანალოგიურად უნდა მოიქცეს

0

შემახვედრე

მომენტი როდესაც კონკრეტულ პიროვნებისთვის პატივი გაქვს ნაცემი ამიტომ ისიც ანალოგიურად უნდა მოიქცეს

მომენტი როდესაც კონკრეტულ პიროვნებისთვის პატივი გაქვს ნაცემი ამიტომ ისიც ანალოგიურად უნდა მოიქცეს