0

მოიხოდე

მიმართვა ძმაკაცს ნიშნავს მოემზაედე გამოიყენება ასევე ძმაკაცის გამოსაფხიზლებლად

რას შვები ?
რავი არაფერს
მიდი მოიხოდე დაგადგები