0

მეორეც ამოიღე

სიგარეტის მთხოვნელისადმი უდიდესი პატივისცემის გამოხატვა (განსაკუთრებით თუ კი მთხოვნელი გოგოსთან ერთად იმყოფება)

- სიგარეტი ხო არ გაქ?
- კი ძმაო
- სპასიბაა
- მეორეც ამოიღე ძმა.