0

ტაშტიიიი...

სიტყვა რომლის გაგონების თანავე უნდა წამოხტე და იმ ადგილს დაუყოვნებლივ მოშორდე.

-ტაშტიიი...