0

ერთი ჩაყრა

ბომბი ვერაა მაგრამ
4-5 კაცს აბოლებს

- გააქ რამე?
- ერთი ჩაყრა მაქვს 4-5 კაცს გაგვისწორებს რა