0

დვიჟენია

ეს სიტყვა იხმარება ყველა სიტუაციაში მაგრამ უმეტესობა აზეარაა რას ნიშნავს

ბიჭო ნიკა სად დაიკარგა?
რავი იმ ყ@ე სანდროსთან დვიჟენიობდა