ვის დედას ჩავაცვათ შავები? - განმარტებები - ბიძერი
0

ვის დედას ჩავაცვათ შავები?

ერთ ერთი მუქარის ნაირსახეობა როდესაც ადამიანს მოკვლით ემუქრები ან მას ელის სიკვდილი. გამოიყენებოდა ადრე სიტუაციურად მასკოვკებსა და რიგ კაჩაობებში.

მარიამ რა გჭირს ვინ გაგაბრაზა? ვის დედას ჩავაცვათ შავები?