0

ყვერჩიტა

საკმაოდ ფართო გამოყენების სიტყვაა ქართულ ენაში, რომლის მნიშვნელობაც კონტექსტიდან გამომდინარე იცვლება. შეიძლება იხმარო როდესაც ადამიანს არ გინდა მიმართო "შე ყლეო" - თი.
იხმარება ყლიფონას ზრდილობიან ვარიანტადაც.

"ტელეფონის პაროლი როგორ დაგავიწყდა, ყვერჩიტა ხარ რაა"
"ყვერჩიტა გემეიყვანეთ"