2

მიმიშვი

როდესაც დაიღალე მეგობრის წარუმატებელი მცდელობებით და ნებართვას ითხოვ შენი ძალის უნიკალურობა დააამტკიცო.
ძირითადად სრულდება წარუმატებლად

რა უნდა მაგის აწევას ბიჭო მიმიშვი აბა ერთი

0

მიმიშვი

მომენტი როცა წარმომთქმელი პირი გარტყმაში არაა რა უნდა ქნას მაგრამ მაინც ცდილობს

მიმიშვი მე ჩავრთავ მაგარს