1

ჩემ ძუძუს ვთხარე

გამოიყენება საკუთარი ნათქვამის ჭეშმარიტების ხაზგასასმელად. როდესაც მთქმელი ატვეჩაია თავის ნათქვამზე და წყალი არ გაუვა ამ ამბავს. სინონიმებია: #ბოშყო, #ჩმდდშვც, #ყლევიყო და ა.შ.

- ჩემ ძუძუს ვთხარე რეალი იგებს დღეს!