0

რომ გადახვალ გამიჩერე

ფრაზა რომელიც მოუწოდებს სამარშრუტო ტაქსის მძღოლს უახლოეს 30 მეტრში ორმხრივად უცნობ დათქმულ ლოკაციასთან მარშუტკის გაჩერებისკენ.

-რომ გადახვალ გამიჩერეთ

(სამი წამის და 10 მეტრის გავლის შემდეგ)
-ჩადიან?