0

ეხლა ნახე რა გავაძრო

ხშირ შემთხვევაში იგულისხმება მუსიკა, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სირობა აღმოჩნდება.

-ეხლა ნახე რა გავაძრო
-ფუ რა სირობაა