1

გამოვ*ლევდი

ანუ *ლედ ვიქეცი. ჰიპერბოლა, რომელიც გამოიყენება მოყოლილი ამბის გასამძაფრებლად. შესაძლოა გამოვიყენოთ ,,იქ უნდა ყოფილიყავი", თუმცა ეს არ არის დამაჯერებელი არგუმენტი

ისეთი მუსიკა უკრავდა, გამოვ*ლევდი