0

თესლი ტიპი

ეს სიტყვა თავითავად ცუდი მნიშვნელობის მატარებელია მაგრამ გამოიყენება ვინმეს კაი ტიპობის გამასახატავად

-იმ როჟამ ნახე რა ჩაატარა?
-მაგარი თესლი ტიპია