0

ბარის დამკვრელი

იგულისხმება დამაარსებელი.ძირითადად გამოიყენება ნეგატიურ კონტექსტში და რაიმე ადგილის უარყოფითობაზე მიუთითებს.

-რა ცუდი ქალაქია, 12ის მერე მაღაზიები აღარაა..
-ხო, მოვუტყან ბარის დამკვრელი