0

რეიტუზია

(ზედსართავი).
გამოიყენება ტიპზე რომელიც არაფრის აზრზე არაა.

-ბიჭო ნიკუშას არ ექნება რამე?
-არა ტოო, რეიტუზია.